Sun

RegisterCó nhiều mùa kiếm ZO Token. Tuy nhiên, mỗi mùa chỉ có 3 quy trình, Gieo Hạt -> Làm Vườn -> Thu Hoạch . Vui lòng đọc giải thích bên dưới.
Hoạt Động Mùa

Đang tải...


Tổng Trang Trại Tham Gia
0
tổng Diện Tích
0ZU
Tổng Chất Lượng
0

Tổng Quan Cách Hoạt Động

Trong thế giới ZOFI, người tham gia sẽ kiếm ZO bằng cách sử dụng BUSD để mua ZU trong thị trường ZU. Sau đó sử dụng ZU để xây dựng trang trại và bắt đầu đăng ký kiếm ZO. Số ZU sau khi xây trang trại sẽ được tính là diện tích trang trại, bạn có thể tuỳ ý mở rộng hoặc bán diện tích để thu hồi số ZU mà bạn đã đầu tư.

Sau khi đăng ký kiếm ZO thành công trang trại của bạn đã có thể bắt đầu đợi các mùa trôi qua để thu hoạch ZO. Mỗi mùa sẽ có 3 hoạt động là Gieo Hạt -> Làm Vườn -> Thu Hoạch, các trang trại có thể đăng ký trong bất kỳ hoạt động nào tuy nhiên khi đăng ký kiếm ZO trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể nhận thưởng trong hoạt động Thu Hoạch tiếp theo mà phải đợi mùa mới diễn ra ( tham khảo Quyền & Quy Tắc).

Số lượng ZO thưởng trong một mùa thường có giá trị bằng 1% tổng diện tích các trại tham gia trong mùa và được quy ra theo giá ZO hiện tại để trả cho các trang trại. Mỗi trang trại sẽ tự tính toán phần thưởng của mình theo tỷ lệ phần thưởng riêng của mỗi trang trại.

Bạn có thể sử dụng ZO để thu thập NFTgắn vào trang trại để tăng cấp và danh hiệu trang trại của mình. Mỗi danh hiệu tương ứng với các chiến lược đầu tư khác nhau và tạo ra sự cạnh tranh giữa các trang trại, vì thế cấp và danh hiệu có thể thay đổi liên tục nếu có nhiều trang trại tham gia.

Sử dụng công cụ kế hoạch đầu tư để lên kế hoạch cho những mục tiêu của bạn trước khi tham gia ZOFI.

Lưu ý: Khi tham gia các mùa, bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng nếu bạn rời đi trong hoạt động Làm Vườn, bạn sẽ bị phạt 10% diện tích. Nếu bạn rời đi trong quá trình Gieo hạt hoặc Thu hoạch, diện tích sẽ không bị ảnh hưởng.

Hoạt động

Tất cả các hoạt động của mùa thường được chia thành 3 trạng thái: Gieo hạt, Làm vườn, Thu hoạch. Danh sách dưới đây là thời gian thông thường cho các hoạt động.

Hoạt ĐộngMởĐóng
Gieo HạtSau khi Thu Hoạch đóngSau khi Làm Vườn mở
Làm VườnThứ HaiThứ Sáu hoặc Thứ Bảy
Thu HoạchSau khi Làm Vườn đóngSau khi Gieo Hạt mở

* Lợi nhuận có thể được cộng dồn nếu hoạt động Thu hoạch và Gieo hạt không được kích hoạt vào cuối tuần. Hoạt động Làm vườn càng lâu, lợi nhuận sẽ được trả càng cao. Thời gian tối đa cho một hoạt động Làm vườn là 1 tháng.

Quyền & Quy Tắc

Tùy thuộc vào hoạt động của mùa sẽ yêu cầu quyền và quy tắc cho các nhà đầu tư. Xin vui lòng xem danh sách dưới đây

Gieo Hạt & Thu Hoạch

 • iconĐăng Ký Kiếm Tiền
 • iconHuỷ Kiếm Tiền
 • iconThu Hoạch
 • iconNâng Cấp Trang Trại
 • iconDiện Tích sẽ được cập nhật vào Làm Vườn tiếp theo
 • iconChất Lượng sẽ được cập nhật vào Làm Vườn tiếp theo

Làm Vườn

 • iconĐăng Ký Kiếm Tiền (bỏ qua mùa hiện tại)
 • iconPhá Cây Trồng & mất 10% Diện Tích
 • iconThu Hoạch
 • iconNâng Cấp Trang Trại
 • iconDiện Tích sẽ không được tính trong mùa hiện tại
 • iconChất Lượng sẽ được tính trong mùa hiện tại

Cấp / Danh Hiệu

Cấp càng cao, càng có được Tỷ Lệ Phần Thưởng lớn hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn.

TênMô Tả
Tỷ Lệ Phần ThưởngTỷ lệ phần thưởng là thước đo lợi nhuận của trang trại. Công thức:
Thu Hoạch = ( Thu Hoạch * Tỷ lệ phần thưởng) - 10% cho người giới thiệu bạn.
Cấp / Danh HiệuKhông có giới hạn cấp. Tuy nhiên có xu hướng giảm dần theo mật độ Trang Trại đang tham gia kiếm ZO.

Có 4 danh hiệu trên lãnh thổ ZOFI: Lãnh Chúa, Quý Tộc, Cướp, Nông Dân.
Lãnh ChúaLãnh Chúa có khả năng mang lại sự cân bằng cho lãnh thổ ZOFI. Giúp ngăn chặn bọn Cướp, tạo ra việc làm cho Nông Dân, tăng thu nhập cho các Trang Trại. Lãnh Chúa là những người cai trị các vùng đất trong ZOFI tốt nhất, tuy nhiên sự lớn mạnh dần từ các tầng lớp thấp hơn dể làm địa vị này bị lật đổ.

Để xây dựng danh hiệu này Trang Trại cần phải vượt trội về Diện Tích và Chất Lượng
Quý TộcQuý Tộc có khả năng mang thêm nguồn doanh thu cho các trang trại trên lãnh thổ ZOFI. Quý Tộc không quan tâm về cách xây dựng trang trại, họ an phận với mức phần thưởng cơ bản từ ZOFI. Họ ban phát phần lớn lợi nhuận của mình cho những giai cấp khác và khi cần họ có thể trở thành Lãnh Chúa bất kỳ lúc nào.

Để xây dựng danh hiệu này Trang Trại cần phải vượt trội về Diện Tích
CướpCướp có khả năng vơ vét doanh thu từ các Trang Trại trong lãnh thổ ZOFI. Họ cướp phần lớn doanh thu từ Quý Tộc và Nông Dân để làm giàu cho trang trại của mình. Tuy nhiên nạn cướp rất nhanh sẽ bị dập tắt nếu nhiều Lãnh Chúa xuất hiện trong lãnh thổ ZOFI.

Để xây dựng danh hiệu này Trang Trại cần phải vượt trội về Chất Lượng
Nông DânNông Dân góp 1 phần nhỏ trong việc tạo ra doanh thu tuy nhiên họ vẫn là giai cấp bị bóc lột nhất lãnh thổ ZOFI. Nông dân đa phần sẽ bị các tô thuế từ Lãnh Chúa và bị cướp phần lớn nguồn thu từ trang trại của mình. Nông dân làm việc cho các Quý Tộc và Lãnh Chúa để nhận phần thưởng cho trang trại của họ.

Danh hiệu này được trao cho các trang trại có thông số chưa đạt tiêu chuẩn trung bình mà dự án đề ra.

Lập kế hoạch đầu tư

Nhập các thông số đầu tư để phân tích lợi nhuận có thể nhận được trong mùa.